Zápisy ze schůzí ZO 

2019
Příloha k Výborové schůzi 10. 1. 2019: Smlouva o daru se ZO ČSV Jakubčovice nad Odrou
 
2018
Výborová schůze 17. 4. 2018
 
2017
 
2016
 
2015
 
2014
 

 
Zápis ze schůze výboru s důvěrníky 15. 9. 2016

Kontakt

ZO ČSV ODRY Sídlo organizace:
Komenského 517
742 35 Odry

Kontaktní adresa:
Zuzana Kořenková
Veselí u Oder 39
742 35 Odry
tel.: 728 260 821
Fio banka a.s.
číslo účtu: 2401068283/2010
IČ: 62331141
zoodry@vcelarstvi.cz