Odry 1

Důvěrník Jiří Štekbauer 
tel.: 604 685 769
 

Odry 2

Důvěrník Marek Večeřa
tel.: 608 487 100
 

Odry 3 

Důvěrník Anna Horníčková
tel.: 605 072 229

Kontakt

ZO ČSV ODRY Sídlo organizace:
Komenského 517
742 35 Odry

Kontaktní adresa:
Zuzana Kořenková
Veselí u Oder 39
742 35 Odry
tel.: 728 260 821
Fio banka a.s.
číslo účtu: 2401068283/2010
IČ: 62331141
zoodry@vcelarstvi.cz