Orgány základní organizace dle Stanov ČSV 

  1. Členská schůze (výroční členská schůze)
  2. Výbor 
  3. Kontrolní komise

Výpis ze spolkového rejstříku: vypis-840117.pdf

(or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=840117&typ=PLATNY

Kontakt

ZO ČSV ODRY Sídlo organizace:
Komenského 517
742 35 Odry

Kontaktní adresa:
Zuzana Kořenková
Veselí u Oder 39
742 35 Odry
tel.: 728 260 821
Fio banka a.s.
číslo účtu: 2401068283/2010
IČ: 62331141
zoodry@vcelarstvi.cz