Výbor

Členové výboru

 • Kristýna Ondřejová DiS. - předsedkyně
 • Bc. Tomáš Král - místopředseda
 • Zuzana Kořenková - jednatelka 
 • Josef Švarc - pokladník
 • Josef Rychlíkovský - nákazový referent 

Činnost výboru

Výbor je výkonným orgánem základní organizace. 

Výbor je odpovědný členské schůzi. 

Výbor:

 •     řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi
 •     koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků
 •     podává členské schůzi zprávu o činnosti
 •     svolává členskou schůzi 
 •     rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení 
 •     schvaluje převedení člena do členské evidence

Rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu.  Výbor volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Výbor může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů. 

Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru. 

Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda.

 

Kontakt

ZO ČSV ODRY Sídlo organizace:
Komenského 517
742 35 Odry

Kontaktní adresa:
Zuzana Kořenková
Veselí u Oder 39
742 35 Odry
tel.: 728 260 821
Fio banka a.s.
číslo účtu: 2401068283/2010
IČ: 62331141
zoodry@vcelarstvi.cz