Odkazy

Ústřední výbor ČSV www.vcelarstvi.cz
Okresní výbor ČSV www.vcelarstvi-ovnj.unas.cz
Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky www.souvnasavrky.cz
Výzkumný ústav včelařský v Dole www.beedol.cz
Českomoravská společnost chovatelů Hradišťsko www.cmsch.cz/vcely/
 
Včelařské fórum: www.vcelarskeforum.cz/
 
Krizová linka Krajské veterinární správy: 720 995 203 – Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.
 
Okresní inspektorát Nový Jičín, MVDR. Jana Charvátová - j.charvatova.kvst@svscr.cz, tel.: 724 735 909
 
Luboměř www.lubomer.cz
Spálov www.spalov.cz
Heřmanice u Oder www.hermaniceuoder.cz/
 
 
 
 
 

Kontakt

ZO ČSV ODRY Sídlo organizace:
Komenského 517
742 35 Odry

Kontaktní adresa:
Zuzana Kořenková
Veselí u Oder 39
742 35 Odry
tel.: 728 260 821
Fio banka a.s.
číslo účtu: 2401068283/2010
IČ: 62331141
zoodry@vcelarstvi.cz